Näthandel B del 2

Projektarbete

Projekt - Webbutik

Projektarbetet är ett arbete där kunskaperna från kursen Näthandel B används för att göra en en webbutik – med eget val av affärsområde – du får gärna använda ert UF-företag.

Du gör dels en webbutik och dels en rapport där du beskriver arbetet och webbutiken.

Hela arbetet redovisas i en avslutande rapport och betygsätts. Projektet redovisas i slutet på terminen genom inlämning av en rapport + presentation av siten.

Betygskriterier enligt följande: för godkänt (G) krävs att nedanstående innehåll redovisas i tid; för väl godkänt (VG) krävs dessutom att sitens utformning/innehåll stämmer väl överens med en konsekvent beskrivning av webbutiken i rapportens samtliga delar.

Webbutiken 

Följande ska minst ingå:

-          Egen logga

-          Första sida som utgör startsidan för siten

-          Om oss - presentation av företaget

-          Kontakt – information hur man kan komma i kontakt

-          Köpvillkor– information som kunder behöver för att handla på sidan

-          Artiklar– med pris och information om varorna

 

Rapporten

 Följande ska minst ingå i rapporten.

Bakgrund

-          Presentation av butiken

-          butikens affärsidé

-          vilka produkter som ska säljas

 

Marknadsplan

-          beskriv kundgruppen

-          ge exempel på någon konkurrent, beskriv

-          mål för första marknadsföringen

-          handlingsplan med förslag på hur du ska göra butiken känd

-          hur du ska utvärdera resultatet av marknadsföringen

 

Logistik & leverans

-          beskriv hur varor ska beställas och levereras, returer & reklamationer

 

Kundrelationer

-          beskriv hur du ska ta hand om kunderna – under och efter köpet

 Lagar och regler vid handel på nätet

-          Här kan du beskriva allmänt vilka lagar och regler som är viktiga att känna till - både som konsument och företag/säljare.

Betalning och säkerhet

-          Här kan du beskriva allmänt hur det går till att betala på Internet – olika sätt att betala och varför det är viktigt att det är säkert och vilket sätt som passar till olika typer av näthandel.

 

Planering

27/4                   Projektstart

3-4/5                 Projektarbete 1 och 2

10-11/5              Projektarbete 3 och 4

24-25/5              Projektarbete 5 och 6

31/5-1/6             Redovisning  1 och 2

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.